ZB.com关于BTC/QC,ETH/QC等6个交易对维护的公告
时间:2019-09-05
尊敬的ZB用户:
 
       ZB.com将于2019年3月8日01:00(UTC+8)进行BTC/QC,ETH/QC,EOS/QC,XRP/QC,LTC/PAX和ETC/PAX交易对维护,预计维护时间为5个小时,届时将暂停BTC/QC,ETH/QC,EOS/QC,XRP/QC,LTC/PAX和ETC/PAX交易。其他交易对不受影响。
 
       维护完成后我们将第一时间发布公告,给您带来的不便,敬请谅解!
 
       感谢您对ZB.com的支持与信任!
 
 
 
 
 
ZB Global Team